--รูปแบบของไฟล์ใน graphic--

posted on 25 Sep 2005 14:30 by keztudio in Art

รูปแบบในการเก็บข้อมูลของภาพมีอยู่หลายแบบ แต่ที่เราควรรู้จักอยู่มีดังนี้

.bmp Windows Bitmap: เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีกับโปรแกรมทีทำงานภายใต้ windows, ไฟล์ .bmp ที่เห็นบ่อยๆคือภาพ wallpaper ที่แสดงบนจอภาพคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแสดงสีได้ตั้งแต่ 2, 16, 256 และ 16 ล้านสี

.cgm Computer Graphic Metafile: เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ด้าน graphic ไปยังเคื่องที่มีระบบแตกต่างกัน

.eps Encapsulated Postscript: เป็นรูปแบบที่ใช้กับงานประเภท desktop publishing หรืองานที่เกี่ยวกับการจัดหน้าเช่น page maker โดยใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ postscript เท่านั้น. ไฟล์ eps นี้เมื่อนำมาย่อ ขยายจะไม่ทำให้ภาพสูญเสียความคมชัด เนื่องจากมีความละเอียดสูง

.gif Graphic Interchange Format: ไฟล์รูปแบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการโดยแสดงสีสูงสุดเพียง 256 สี ใช้การบีข้อมูลแบบ LZW ทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดไม่ใหญ่เกีนไป. ไฟล์ gif นิยมมากบน internet เพราะสามารถ download ได้รวดเร็วมาก และ สามารถนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

.jpeg Joint Photographic Experts Group: ใช้การบีบขนาดของข้อมูลทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็ก แต่จะทำให้ความคมชัดของภาพลดลงตามไปด้วย ไฟล์ภาพนี้สามารถแสดงสีได้สูงสุดถึง 16 ล้านสี ไฟล์รูปแบบ jpeg มีขนาดเล็กกว่าไฟล์แบบ gif มาก

.pcx Z-Soft PC Paintbrush Format: ใช้ได้กับเครื่อง pc เท่านั้น (mac หมดสิทธิ์) โปรแกรม graphic ส่วนใหญ่จะสนันสนุนรูปแบบ pcx ขนาดของไฟล์ใหญ่มาก และ จะทำงานได้ดีกับ 16 หรือ 32 สี

.tiff Tagged Image File Format: ไฟล์แบบ tiff เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพความคมชัดของภาพสูงที่สุด ไม่ว่าจะย่อ หรือ ขยายภาพ คุณภาพที่แสดงก็ยังคงเดีม แต่จะมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีการรวมเอาข้อมูลจาก bitmap วันที่ และ เวลาที่ไฟล์ถูกสร้างรวมทั้ง software ที่ใช้เข้าไปด้วย

.wmf Windows MetaFile: ไฟล์นี้มีข้อเสียคือ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเก็บภาพ แสดงภาพได้ไม่ถูกต้อง แต่สามารถใช้ได้ทั้งโปรแกรมแบบ vector และ raster

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (125.26.143.254) on 2007-08-19 19:16

#1 By (222.123.16.168) on 2006-12-04 23:14