Hacker, Cracker, Script Kiddy

posted on 23 Sep 2005 09:47 by keztudio in Tutorial

คราวนี้ผมขอเสนอในเรื่องของ Hacker, Cracker และ Script Kiddy ครับ

-Black Hat Hacker(Cracker): ผมอาจเหมารวมว่า black hat hacker คือ cracker ที่ค้นหาช่องโหว่ของระบบ จากการเขียนโปรแกรม และวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งได้มาด้วยตนเอง มากกว่า Tools สําเร็จรูป และ Hack ทุกรูปแบบเพื่อได้มาซึ่งความเสียหาย และการขโมยข้อมูลจากเป้าหมาย จัดได้ว่าเป็นพวกทำลางล้าง

-White Hat Hacker: คือ Hacker ที่ค้นหาช่องโหว่ของระบบ จากการเขียนโปรแกรมและวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งได้มาด้วยตนเองมากกว่า Tools สําเร็จรูป โดยเมื่อพบช่องโหวของระบบ ก็จะแจ้งเตือน หรือบอกกล่าวว่ามีช่องโหวนี้เกิดขึ้นในระบบ

-Script Kiddy: คือบุกคลที่ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงระบบโดยใช้สิ่งที่มีอยูหรือค้นหาเครื่องมือที่สําเร็จรูป มาใช้เพื่อเข้าถึงระบบ Script Kiddy เป็น hacker ที่มีจํานวนมากที่สุด และส่วนใหญจะเป็นผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการ เนื่องจากมักทิ้งร่องรอยไว้เป็นจํานวนมาก ง่ายในการค้นหาตัวเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําไว

อย่างไรก็ดี ทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมานั้นมีความพยายามในการเรียนรู้ที่จะเป็น Hacker ทั้งนั้น

เสรีมอีกนิด การเป็นแฮกเกอร์ได้ ใช่ว่าจะเท่ห์นะครับ ที่น่าเจ็บใจก็คือ เมื่อเราแฮกเข้าช่องโหว่ของระบบเขาแล้ว แต่เขาดันท้ากลับมาว่าถ้าแน่จริงก็ลองแฮกเข้ามาใหม่

เด่ะ เป็นความแค้นส่วนตัวของผมกับ system administrator คนนั้นครับ น่าเสียดายจริงๆ น่าจะฝากรอยแผลให้แสบ....

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ

______________________________
น่าจะฝากรอยแผลให้แสบ....

ซะอย่างนั้น...

#2 By รัญจวน (222.123.71.96) on 2009-05-19 20:24

#1 By (203.114.121.206) on 2005-12-29 13:27